ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ “MARITIME HELLAS” ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ HPCS Σε κλίμα συνεννόη