Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, προσκαλεί Πολύ Μικρές-Μικρομεσαίες (ΠΜΜΕ) και