Στις 2-5 Απριλίου 2019 θα πραγματοποιηθεί στην Κωνσταντινούπολη η 15η International Maritime Exh