Ακτίνα: Κλειστό
Ακτίνα:
χλμ Set radius for geolocation
Αναζήτηση

Πρόσκληση σε δωρεάν εκδήλωση Blue Bootcamp στις 18-19 Μαρτίου 2019 στη Θεσσαλονίκη , στο πλαίσιο πιλοτικής δράσης χορήγησης κουπονιών καινοτομίας του έργου 4helix+

Αγαπητοί/ές, Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης προσκαλεί Πολύ Μικρές και Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΠΜΜΕ) της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, που δραστηριοποιούνται στους τομείς της «γαλάζιας ανάπτυξης» Παράκτιος και Θαλάσσιος Τουρισμός, Αλιεία και Υδατοκαλλιέργειες, σε διήμερη διεθνή δωρεάν εκδήλωση Blue bootcamp, η οποία θα πραγματοποιηθεί, τη Δευτέρα 18 (ώρες 09:00 – 13:30) και την Τρίτη 19 Μαρτίου […]

Πάνω