Ακτίνα: Κλειστό
Ακτίνα:
χλμ Set radius for geolocation
Αναζήτηση

Πρόσκληση συμμετοχής στην εκδήλωση δικτύωσης “Brokerage Event”, έργο BLUE_BOOST, Θεσσαλονίκη, 5 Ιουνίου 2019

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, προσκαλεί Πολύ Μικρές-Μικρομεσαίες (ΠΜΜΕ) και Νεοφυείς Επιχειρήσεις (Start-Up) της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΚΜ), που δραστηριοποιούνται σε επιλεγμένους τομείς της Γαλάζιας Ανάπτυξης (αλιεία, υδατοκαλλιέργειες και σχετικές δραστηριότητες, όπως μεταποίηση – εμπορία ψαριών, κατασκευή διχτυών κ.α.), καθώς επίσης φορείς κι επιχειρήσεις που μπορούν να λειτουργήσουν ως Πάροχοι Τεχνογνωσίας προς τις παραπάνω  […]

Εκδήλωση στη Νορβηγία για τη Γαλάζια Ανάπτυξη και τη Δημιουργία Συνεργασιών στο πλαίσιο του νέου Προγράμματος των EEA & Norway Grants, » Business Innovation Greece»

Είστε ελληνική εταιρεία που ασχολείται με την γαλάζια ανάπτυξη και θα ήθελε να αυξήσει την ανταγωνιστικότητά της, να αναπτύξει νέες καινοτομίες ή να προσαρμόσει την τεχνολογία της για να κάνει την επιχείρησή της πιο παραγωγική; Θα ήταν χρήσιμο η εταιρεία σας να συνεργαστεί με έναν εταίρο στη Νορβηγία; Αν ναι έχετε τώρα την ευκαιρία να […]

Πάνω