Ακτίνα: Κλειστό
Ακτίνα:
χλμ Set radius for geolocation
Αναζήτηση

Η SQLearn ιδρύθηκε το 2006 και είναι η πλέον δυναμικά αναπτυσσόμενη ελληνική εταιρεία στο χώρο των υπηρεσιών e-learning, με αποκλειστική ειδίκευση στην παροχή ολοκληρωμένων λύσεων για το χώρο της ναυτιλίας, οι οποίες περιλαμβάνουν τη συμβουλευτική, την τεχνική υποστήριξη, την εγκατάσταση και παραμετροποίηση πλατφόρμας σύγχρονης και ασύγχρονης εκπαίδευσης καθώς και την παραγωγή ηλεκτρονικών μαθημάτων.