Στις 9 Φεβρουαρίου 2023 στο Divani Caravel Hotel θα πραγματοποιηθε