Αναζήτηση

« Η Ελλάδα που µε σιγουριά πατάει στη θάλασσα
Η Ελλάδα που µε ταξιδεύει πάντοτε

Έχοντας ερωτευτεί και κατοικήσει αιώνες µες στη θάλασσα,
έμαθα γραφή και ανάγνωση »

Οδυσσέας Ελύτης

ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ