Ακτίνα: Κλειστό
Ακτίνα:
χλμ Set radius for geolocation
Αναζήτηση

Η Ελλάδα που µε σιγουριά πατάει στη θάλασσα
Η Ελλάδα που µε ταξιδεύει πάντοτε

Έχοντας ερωτευτεί και κατοικήσει αιώνες µες στη θάλασσα, έμαθα γραφή και ανάγνωση

Οδυσσέας Ελύτης