Ακτίνα: Κλειστό
Ακτίνα:
χλμ Set radius for geolocation
Αναζήτηση

Πρακτορεύσεις πλοίων (όλων των κατηγοριών).
Πρακτορεύσεις πλοίων για λογ/μο Ναυλωτών / Πλοιοκτητών.
Πρακτορεύσεις πολεμικών πλοίων.
Φορτώσεις / Εκφορτώσεις.
Διελεύσεις.
Ρυμουλκήσεις.
Εκπροσωπήσεις.
Πετρελεύσεις / Επιθεωρήσεις.
Δειγματοληψίες.
Επισκευές.
Δεξαμενισμός.
Εφόδια – Προμήθειες – Ανταλλακτικά.
Υπηρεσίες ασφαλείας.
Καταδυτικές εργασίες.
Παράδοση υγρών / στερεών αποβλήτων.
Περισυλλογή απορριμμάτων.
Αντιπροσωπεύσεις.
Παροπλισμός.
Υδροδοτήσεις.
Ιατρική βοήθεια / Κάλυψη.
Μεταφορές σε όλα το Ελληνικά Λιμάνια (πληρωμάτων, επιθεωρητών, τεχνιτών) κ.τ.λ.

Διεύθυνση

Η Διεύθυνσή μας:

Λ.ΑΦΕΝΤΟΥΛΗ 2, 18536 ΠΕΙΡΑΙΑΣ

GPS:

37.9364245832, 23.6415561899

Τηλέφωνο:
Ιστότοπος: