Ακτίνα: Κλειστό
Ακτίνα:
χλμ Set radius for geolocation
Αναζήτηση

– Γενικές επισκευές και συντήρηση όλων των τύπων των πλοίων και σκαφών σε επισκευαστικές μονάδες και εν πλω
– Εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό για πλοία μεταφοράς υγροποιημένου αερίου
– Ελασματουργικές εργασίες, επισκευές, μετατροπές και νέες κατασκευές
– Σωληνουργικές εργασίες αντικατάστασης δικτύων, καθώς και σχεδιασμός, κατασκευή, μετατροπή και τοποθέτηση νέων δικτύων
– Υπηρεσίες μηχανουργικών επισκευών πλοίων και μηχανολογικού εξοπλισμού τους
– Επισκευές και συντήρηση μηχανών θαλάσσης – Υπηρεσίες καθαρισμού και χρωματισμού πλοίων

Διεύθυνση

Η Διεύθυνσή μας:

ΣΦΑΚΤΗΡΙΑΣ 24Α-26, 185 45 ΠΕΙΡΑΙΑΣ

GPS:

37.9525105, 23.639362