Ακτίνα: Κλειστό
Ακτίνα:
χλμ Set radius for geolocation
Αναζήτηση

Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου που τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εμπορίου και λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 2081/92. Είναι συμβουλευτικό όργανο της πολιτείας και των μελών του και έχει σκοπό την προώθηση της αναπτυξιακής δραστηριότητας στην περιφέρεια του, καθώς και την ανάπτυξη της βιομηχανίας, της βιοτεχνίας, του εμπορίου και των υπηρεσιών στα πλαίσια των συμφερόντων της Εθνικής Οικονομίας

Διεύθυνση

Η Διεύθυνσή μας:

ΕΡΜΟΥ 2, 20131 ΚΟΡΙΝΘΟΣ

GPS:

37.939965596751, 22.934658852206

Τηλέφωνο:
Ιστότοπος: