Ακτίνα: Κλειστό
Ακτίνα:
χλμ Set radius for geolocation
Αναζήτηση

Η ομάδα του Software Centric & Autonomic Networking (SCAN) (http://scan.di.uoa.gr) είναι πρωτοπόρος ερευνητική ομάδα στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Αθηνών (Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών) και στο ΔικΤΥΕ. Το SCAN περιλαμβάνει περίπου 20 ερευνητές και μηχανικούς. Τα μέλη του SCAN διαθέτουν μεγάλη εμπειρία στην τεχνική διαχείριση και διαχείριση έργων, σχεδιασμό συστημάτων, αρχιτεκτονικές για IoT, Future Internet, ανάλυση μεγάλου όγκου δεδομένων για λήψη αποφάσεων, κινητές / ασύρματες επικοινωνίες, έξυπνα λιμάνια, έξυπνη ναυτιλία, έξυπνες πόλεις, αυτόνομα και γνωστικά δίκτυα, διαχείριση δικτύων, παροχή υπηρεσιών, κινητές εφαρμογές, καθώς και τεχνολογίες SDN και NFV. Το SCAN έχει συμμετάσχει σε πολυάριθμα διεθνή, κυρίως ευρωπαϊκά και εθνικά προγράμματα (Fed4Fire+, H2020 Privacy Flag, FP7 METIS, FI-WARE FIspace και SmartAgriFood, FP7 UniverSelf ICT, CIP PSP LiveCity και SPECIFI, FP7 Self-NET ICT, ΤΠΕ 7ο ΠΠ7, ΤΠΕ 7ο ΠΠ 2, ΤΠΕ IΠ7 E3, IST FP6 E2R, E2R II, LIAISON, IST FP5 MOBIVAS και ANWIRE).

Διεύθυνση

Η Διεύθυνσή μας:

Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών - Πανεπιστημιούπολη, 15784 Ιλίσια

GPS:

37.9684328, 23.7669086

Ιστότοπος: