Ακτίνα: Κλειστό
Ακτίνα:
χλμ Set radius for geolocation
Αναζήτηση

Η ΚΥΜΗ ΑΒΕΕ είναι ένα σύγχρονο μηχανουργείο με δύο δυναμικές δραστηριότητες:
A. Κατασκευαστική, με αντικείμενο την κατασκευή εξαρτημάτων / ανταλλακτικών με τη μέθοδο του Reverse Engineering, με εξειδίκευση στην κατασκευή ανταλλακτικών ατμοστροβίλων, υδροστροβίλων, στροβίλων υπερπληρωτων κ.α. Συγκεκριμένα η εταιρεία έχει τη δυνατότητα να κατασκευάσει πτερύγια (σταθερά ή κινητά, συμμετρικά ή στρεβλωκωνικά), ακροφύσια, τριβείς εδράσεως και ωστικούς τριβείς, πλήμνες, στροφεία, κελύφη, μειωτήρες και άλλα. Επιπλέον κατασκευάζει ανταλλακτικά μηχανών και βοηθητικών μηχανών πλοίων και ανταλλακτικά βοηθητικών μηχανών καταστρώματος πλοίων.
B. Επισκευαστική, με αντικείμενο τις επισκευές κυρίων μηχανών και ηλεκτρομηχανών, εγχυτήρων καυσίμου, αντλίες πετρελαίου, ρυθμιστές στροφών, βοηθητικά μηχανήματα και υπερπληρωτές.
Η επιχείρηση διαθέτει εξειδικευμένο προσωπικό για τον έλεγχο και τη ρύθμιση χρονισμού αντλιών πετρελαίου, φορητό ηλεκτρονικό εξοπλισμό για διαγράμματα καύσης, ενώ παράλληλα αναλαμβάνει τη διάγνωση βλαβών με τη χρήση Η/Υ και την αποστολή επισκευαστικών συνεργείων.