Ακτίνα: Κλειστό
Ακτίνα:
χλμ Set radius for geolocation
Αναζήτηση

Σκοπός της Ομοσπονδίας είναι η ανάπτυξη και διάδοση του συνδικαλιστικού πνεύματος στο εμπόριο και την μικρή και μεσαία επιχειρηματικότητα της Θράκης, η συστηματική και επιστημονική μελέτη, αναζήτηση, παρακολούθηση, προώθηση και επίλυση κάθε θέματος που αφορά το τοπικό εμπόριο και την μικρή και μεσαία επιχειρηματικότητα του χώρου ευθύνης της και κυρίως η διαφύλαξη, προαγωγή και ανάπτυξη των κοινών οικονομικών, κοινωνικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών.
Συνεργάζεται με τις δημόσιες, διοικητικές και δικαστικές αρχές της Θράκης, για θέματα της Θράκης, επιδιώκοντας ταυτόχρονα την ανάπτυξη και πρόοδο του εμπορίου και της μικρής και μεσαίας επιχειρηματικότητας .. Συνεργάζεται επίσης στενά με την τοπική αυτοδιοίκηση και τους εκπροσώπους διαφόρων κοινωνικών ομάδων, για τη διαμόρφωση, τη λήψη και την εφαρμογή των αποφάσεων, που αφορούν στα κοινά επαγγελματικά, οικονομικά και κοινωνικά συμφέροντα των μελών.
Διατηρεί στενούς δεσμούς και σχέσεις συνεργασίας με την Προεδρεία της Ελληνικής Δημοκρατίας, με το Υπουργείο Τουρισμού, με το Οικουμενικό Πατριαρχείο καθώς και με τις Πρεσβείες και τα Προξενεία των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και του Καναδά.
Επίσης έχει υπογραφεί μνημόνιο Συνεργασίας με τον Οργανισμό Λιμένος Αλεξανδρούπολης.
Τέλος μετέχει ή συμμετέχει στην κατάρτιση και υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, όπως και προγραμμάτων ευρωπαϊκής, εθνικής, περιφερειακής ή τοπικής εμβέλειας.

Διεύθυνση

Η Διεύθυνσή μας:

Βασιλέως Γεωργίου 2, Κομοτηνή 69132

GPS:

41.1174794, 25.404507400000057

Τηλέφωνο:
Ιστότοπος:

-