Ακτίνα: Κλειστό
Ακτίνα:
χλμ Set radius for geolocation
Αναζήτηση

H TwelveSec είναι μία εταιρεία Κυβερνοασφάλειας εξειδικευμένη στους τομείς του Security Assurance, Security Management και Security Training. Εκμεταλλευόμενη την εκτεταμένη εμπειρία πάνω σε θέματα Maritime Cyber Security, η TwelveSec βοηθάει τους πελάτες της να εντοπίσουν, να μετριάσουν και να διαχειριστούν τα Cyber risks που ενέχει η δραστηριότητα τους.

Με την αυξημένη χρήση αυτοματισμών καi την σύνδεση των συστημάτων για απομακρυσμένο έλεγχο, τα τεχνικά συστήματα των πλοίων που παλιότερα ήταν πλήρως απομονωμένα είναι πλέον προσβάσιμα σε εξωτερικές επιθέσεις, Για το λόγο αυτό οι Κυβερνοαπειλές είναι πλέον ένας σημαντικός παράγοντας για την επιχειρησιακή ασφάλεια στο Ναυτιλιακό τομέα.

Η εμπειρία της TwelveSec και η προσοχή μας στη λεπτομέρεια εξοπλίζουν τους πελάτες μας για την αποτελεσματική διαχείριση ρίσκου στα συστήματα τους. Στην TwelveSec κάθε έργο Κυβερνοασφάλειας σχεδιάζεται ανάλογα με τις ανάγκες του πελάτη, με αποτέλεσμα υπηρεσίες υψηλής ποιότητας που ενισχύουν την ανθεκτικότητα τους σε ενδεχόμενες κυβερνοεπιθέσεις.

Projects που έχουμε ολοκληρώσει για το Ναυτιλιακό τομέα, περιλαμβάνουν τις ακόλουθες δραστηριότητες:

  • System (Internal and External) Penetration Testing
  • Web Application Penetration Testing
  • On board vessel penetration testing.
  • Vessel External Penetration Testing
  • Information Security management system development and implementation
  • Red Teaming
  • Security Architecture Review