Ακτίνα: Κλειστό
Ακτίνα:
χλμ Set radius for geolocation
Αναζήτηση

Το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (Ι.ΜΕΤ) αποτελεί ένα διεθνώς αναγνωρισμένο και καταξιωμένο φορέα έρευνας που προσφέρει βασική και εφαρμοσμένη έρευνα αλλά και υψηλού επιπέδου τεχνικές υπηρεσίες στον τομέα των μεταφορών στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Ιδρύθηκε στην Ελλάδα τον Μάρτιο του 2000 ως μέρος του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.ΚΕ.Τ.Α.), το ΙΜΕΤ έχει εξελιχθεί με την πάροδο του χρόνου σε Κέντρο Αριστείας, αναλαμβάνοντας ερευνητικές δραστηριότητες σε όλες τις πτυχές του Τομέα των Μεταφορών.
Το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών δραστηριοποιείται τόσο στη Θεσσαλονίκη όσο και την Αθήνα, και αποτελείται από μια ομάδα 51 ατόμων υψηλού επιπέδου εξειδίκευσης, μεταξύ των οποίων Ερευνητές Α, Β και Γ βαθμίδος, ειδικούς τεχνικούς επιστήμονες, εμπειρογνώμονες και διοικητικό προσωπικό.

Διεύθυνση

Η Διεύθυνσή μας:

Αιγιαλείας 52, 15125 Μαρούσι, Αθήνα

GPS:

38.0378152788, 23.8027852901

Ιστότοπος: