Ακτίνα: Κλειστό
Ακτίνα:
χλμ Set radius for geolocation
Αναζήτηση

Το Μητροπολιτικό Κολλέγιο (AMC), μέλος του Εκπαιδευτικού Ομίλου ΑΚΜΗ, είναι ο μεγαλύτερος πάροχος ιδιωτικής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Με άδεια από το ελληνικό Υπουργείο Παιδείας, το Μητροπολιτικό Κολλέγιο λειτουργεί σε 4 πόλεις και συνεργάζεται με 5 φημισμένα δημόσια Βρετανικά Πανεπιστήμια, προσφέροντας περισσότερα από 55 προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών. Το Μητροπολιτικό Κολλέγιο είναι μέλος του Διεθνούς Δικτύου Πανεπιστημίων Compostela, ενώ λαμβάνει συνεχώς βραβεία και τιμητικές διακρίσεις για την ποιότητα των εκπαιδευτικών υπηρεσιών που προσφέρει. Όσον αφορά στη ναυτιλιακή και ναυτική εκπαίδευση και κατάρτιση, το Μητροπολιτικό Κολλέγιο ξεκίνησε με επιτυχία πριν από μερικά χρόνια την προσφορά προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών σε συνεργασία με το Southampton Solent University (SSU). Χαρτογραφώντας το τοπίο στη ναυτιλιακή βιομηχανία και εντοπίζοντας τις σύγχρονες ανάγκες εκπαίδευσης, το Μητροπολιτικό Κολλέγιο εγκαινίασε τη λειτουργία Ναυτικής Ακαδημίας, προσφέροντας στην Ελλάδα τα προγράμματα σπουδών της  παγκοσμίου φήμης Warsash Maritime Academy (η οποία αποτελεί τμήμα του Southampton Solent University) για την εκπαίδευση αξιωματικών καταστρώματος και μηχανής.