Ακτίνα: Κλειστό
Ακτίνα:
χλμ Set radius for geolocation
Αναζήτηση

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΡΥΜΟΥΛΚΗΣΗΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 1991
Η NAVIGATOR SHIPPING CONSULTANTS προσφέρει με επιτυχία υπηρεσίες υψηλής ποιότητας σε όλες τις Ελληνικές Ναυτιλιακές Εταιρείες, εκπροσωπώντας αποκλειστικά στην Ελλάδα διακεκριμένες Εταιρείες Ρυμούλκησης, Ναυτιλιακά Πρακτορεία από όλο τον κόσμο και την Εταιρεία Επεξεργασίας DA’s, DIABOS.
Μέσω ενός καινοτόμου σχεδίου marketing, η NAVIGATOR κατά τα τελευταία 26 χρόνια δημιούργησε ένα δίκτυο μεταξύ των στελεχών της Eλληνικής και Διεθνούς ναυτιλιακής κοινότητας, με στόχο πάντα τη δημιουργία και επέκταση επιχειρηματικών ευκαιριών.
Η NAVIGATOR διοργανώνει επίσης το «NAVIGATOR – THE SHIPPING DECISION MAKERS FORUM» το αποτελεί το Μακροβιότερο Ελληνικό Ναυτιλιακό Συνέδριο που διοργανώνεται με ιδιωτική πρωτοβουλία στον Ελλαδικό χώρο σε ετήσια βάση από το 2001 και έχει επιτύχει την καθιέρωση ανοιχτού διαλόγου και ενημέρωσης των συμμετεχόντων σε καίρια ζητήματα που απασχολούν την Ναυτιλία σε Εθνικό και Διεθνές επίπεδο.