Ακτίνα: Κλειστό
Ακτίνα:
χλμ Set radius for geolocation
Αναζήτηση

Με παράδοση άνω των 80 ετών στον τομέα των ποιοτικών μέσων πυρασφάλειας, η ΠΡΟΝΟΙΑ διατηρεί τη νοοτροπία της νέας εταιρίας καθώς βρίσκεται στην κόψη των τεχνολογικών εξελίξεων και είναι ευέλικτη στην αντιμετώπιση των προκλήσεων της παγκόσμιας αγοράς.

Με συσσωρευμένη γνώση, εμπειρία και φιλική προσέγγιση, συμβουλεύει, μελετά και υλοποιεί έργα πυροπροστασίας σε όλα τα μεγέθη ναυτιλιακών επιχειρήσεων, από μικρά πλοιάρια ως ολόκληρους στόλους. Η ΠΡΟΝΟΙΑ καταφέρνει αυτό το εύρος επιχειρηματικής δράσης διότι εκπροσωπεί στην ελληνική και ναυτιλιακή αγορά τους κορυφαίους κατασκευαστές παγκοσμίως σε είδη πυρόσβεσης και προσωπικής προστασίας.

PRONOIA. Προνοούμε, για να είστε ασφαλείς.

ΠΡΟΪΟΝΤΑ:
Πυροσβεστικός εξοπλισμός
Πυροσβεστικοί αυλοί & ακροσωλήνια
Πυροσβεστικά κανόνια & εκτοξευτήρες
Πυροσβεστικός αφρός
Εξοπλισμός αφρού
Αφροαναμείκτες
Αφρογεννήτριες
Πυροσβεστικές μάνικες & σωλήνες
Ταχυσύνδεσμοι
Βάνες & κρουνοί
Εξέλικτρα & τυλικτήρες
Συστήματα πυρόσβεσης μαγειρείων
Συστήματα πυρόσβεσης οχημάτων
Εργαλεία πυροσβέστη
Συσκευές απάντλησης υδάτων
Ανεμιστήρες εξαγωγής καπνού
Ροόμετρα
Γάντια πυροσβέστη
Αναπνευστικές συσκευές
Ζώνες & σχοινιά πυροσβέστη
Εργαλεία διάσωσης
Γάντια διάσωσης
Συγκροτήματα & οχήματα ψεκασμού μικροσταγονιδίων
Αντλίες πυρόσβεσης για οικίες
Μηχανήματα γόμωσης πυροσβεστήρων
Μηχανήματα υδροστατικού ελέγχου πυροσβεστήρων
Μηχανήματα ξήρανσης πυροσβεστήρων
Μηχανήματα κοχλίωσης πυροσβεστήρων
Μέγγενες πυροσβεστήρων
Αντάπτορες πυροσβεστήρων
Πυροσβεστήρες UL, FM, MED, SOLAS
Συσκευές υπερήχων για μέτρηση στάθμης φιαλών
Συσκευές υπερήχων για μέτρηση ροής σε σωλήνες
Συσκευές υπερήχων για μέτρηση πάχους σωλήνων
Συσκευές υπερήχων για έλεγχο υδατοστεγανότητας

Διεύθυνση

Η Διεύθυνσή μας:

Λυσία 48, 12132 Περιστέρι

GPS:

38.0077918663, 23.7115991268

Ιστότοπος: