Ακτίνα: Κλειστό
Ακτίνα:
χλμ Set radius for geolocation
Αναζήτηση

Αξιολόγηση Κινδύνου – Μελέτες Τρωτότητας & Ανάλυση Απειλών
Η United Security παρέχει ολοκληρωμένες μελέτες ασφάλειας με βασικές συνιστώσες, την πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων του πελάτη, την υψηλή ποιότητα, την ευελιξία και προσαρμοστικότητα σε μεταβαλλόμενες συνθήκες, καθώς επίσης και την αυστηρή τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων των έργων που αναλαμβάνει.
Στατικές & Εποχούμενες Υπηρεσίες Ασφαλείας
Ανεξάρτητα από τον φυλακτικό τομέα, το προσωπικό ασφαλείας της United Security έχει την εκπαίδευση και την εμπειρία να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε μορφή βίας, προκειμένου να αποφευχθούν δυσάρεστες καταστάσεις και, παράλληλα εφαρμόζουν την πελατοκεντρική προσέγγιση εφόσον πρόκειται να εκτελούν καθήκοντα υποδοχής.
Λιμενικές Εγκαταστάσεις
• Ασφάλεια λιμενικών εγκαταστάσεων
Οι Φορείς εκμετάλλευσης των λιμένων πρέπει να προστατεύουν αποτελεσματικά τους πελάτες και τις εγκαταστάσεις τους, χωρίς να διαταράσσεται η λειτουργία των πλοίων και των εμπορευμάτων. Η United Security εξασφαλίζει τις λιμενικές εγκαταστάσεις απασχολώντας ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό και εξαιρετικά σύγχρονη τεχνολογία ασφάλειας.
• Πρόληψη Σαμποτάζ
Το Προσωπικό της United Security μπορεί να υποστηρίξει τα σχέδια πρόληψης κινδύνου, τον έλεγχο αποσκευών και των επιβατών, την ανίχνευση επικίνδυνων ή απαγορευμένων αντικειμένων και ουσιών κ.λπ.
Κατάλληλα επιλεγμένα συστήματα CCTV & «έξυπνα» συστήματα ελέγχου πρόσβασης υποστηρίζουν των τακτικό και έκτακτο έλεγχο επισκεπτών , πληρωμάτων και προμηθευτών.
• Ασφάλεια φορτίου
Ορθολογικοποίηση της κίνησης του φορτίου, εξασφαλίζοντας ότι η είσοδος και η έξοδος των εμπορευματοκιβωτίων – προσωπικού – πλοίων και φορτηγών, είναι και δυνατή και αποτελεσματική.
Βελτιστοποίηση της κινητικότητας και της παραγωγικότητας του προσωπικού, παρέχοντάς τους γρήγορη πρόσβαση σε διαβαθμισμένα πληροφοριακά δεδομένα.
Διαχείριση του επιπέδου ασφαλείας μέσω: του ελέγχου εισόδου – εξόδου λιμενικής εγκατάστασης, της επιτήρησης περιμέτρου, καθώς και της καταγραφής εισόδου – εξόδου εμπορευματοκιβωτίων πλοίων –φορτηγών και οχημάτων προσωπικού.
Έλεγχος Ελλείμματος & Πρόληψη Απωλειών
‘Ένας από τους βασικούς στόχους των επιχειρήσεων λιανικής και χονδρικής πώλησης είναι η μείωση ελλείμματος, το οποίο προκύπτει από την διαφορά της φυσικής καταμέτρησης του αποθέματος και των περιεχομένων του συστήματος.
Η επιτυχία του προγράμματος είναι αλληλένδετη με την ανιδιοτελή συνεργασία της επιχείρησης με την εταιρεία μας, που σαν αποτέλεσμα θα έχει την άμεση αύξηση των κερδών και τη διατήρηση ανταγωνιστικών τιμών.
Χρηματαποστολές
Η United Security αναλαμβάνει την ασφαλή και έγκαιρη μεταφορά χρημάτων, με ευέλικτες λύσεις παραλαβής και κατάθεσης, έτσι ώστε να εξυπηρετούνται λειτουργικά οι επιχειρήσεις και να επικεντρώνονται σε πιο ουσιαστικά επιχειρηματικά θέματα.
Προστασία V.I.P.
Διαθέτουμε έμπειρο προσωπικό, ειδικά εκπαιδευμένο στην συνοδεία υψηλών
Ασφάλεια Δικτύου
Υπάρχουν συγκεκριμένα μέτρα ασφαλείας που πρέπει να λαμβάνονται έγκαιρα, ώστε να αποτρέπονται οι επίδοξοι hackers από το να μπαίνουν στο δίκτυο για να υποκλέψουν ή να αλλοιώσουν δεδομένα.
Συστήματα Ασφαλείας
Συνεργαζόμαστε με τους μεγαλύτερους παγκόσμιους οίκους ανάπτυξης και παραγωγής πρωτοποριακών συστημάτων υψηλής τεχνολογίας.