Ακτίνα: Κλειστό
Ακτίνα:
χλμ Set radius for geolocation
Αναζήτηση

Επιδιώκουμε την ανάπτυξη πρωτοβουλιών που αποσκοπούν στην προαγωγή της ευημερίας των ναυτικών, στην μόρφωση, την εκπαίδευση και την έρευνα θεμάτων ναυτιλίας, στην προστασία και διατήρηση του περιβάλλοντος και την ναυτική κληρονομιά και παράδοση. Προβάλλουμε στην παγκόσμια κοινότητα τη ζωτική μας εξάρτηση από την θάλασσα και τις υπηρεσίες των ναυτικών.

Υποστηρίζουμε πρωτοβουλίες που καλλιεργούν τις αξίες της κοινωνικής ευθύνης, της ηθικής συμπεριφοράς και της ακεραιότητας του χαρακτήρος. Στηρίζουμε πρωτοβουλίες που στοχεύουν στην διαρκή βελτίωση της ζωής των ανθρώπων, συνυφασμένες με την αδιαμφισβήτητη συμβολή της ναυτιλίας στην παγκόσμια και ιδιαίτερα στην ελληνική οικονομία. Προωθούμε την έννοια του εθελοντισμού και υποστηρίζουμε φιλανθρωπικές δραστηριότητες.

Διεύθυνση

Η Διεύθυνσή μας:

Μ. ΛΙΒΑΝΟΥ 51, 82100 ΧΙΟΣ

GPS:

38.3663346, 26.1405748

Ιστότοπος: