Στα πλαίσια της Έκθεσης Ποσειδώνια 2022, (6-10 Ιουνίου 2022 ) , το Ελληνοαμερικανικό Επιμελητήριο δι