Στις 18.02.2022 πραγματοποιείται  το  2nd Digital Modern Shipping: Digital, Secure, and Green Vo